گروه شیمی استان قزوین

فعالیت های گروه شیمی استان قزوین

سوال: چرا در نقطه ذوب آلکانها ،نقطه ذوب اتان بیشتر از پروپان است در صورتی که جرم پروپان بیشتر است؟

پاسخ : جز متان واتان ساختا هندسی  آلکانها از پروپان به بعد خمیده و حالت زیگزاک می باشد.در واقع مولکول های پروپان به خوبی کنار هم قرار نمی گیرند و نقطه ذوب نسبت به دو مولکول قبل از آن کمتر می شود و پس از پروپان روند عادی دارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 19:52  توسط گروه شیمی استان  | 

سوال :یک قطعه چوب ویک قطعه آهن هم دما را لمس کنیم کدام سرد تر است؟

آهن زیرا انتقال گرما از دست به آهن با سرعت بیشتری است.

چوب عایق حرارتی است وهر چه وزن مخصوصچوب کمتر باشد ، هدایت حرارتی آن کمتر می شود.چوب سبک ومتخلخل هدایت حرارتی کمتری دارد.چوب ودیگر مواد سلولزی الکترون آزاد کمتری دارند بر عکس فلزات ا ست.

هدایت حرارتی در چوب با جهت جریان گرما نسبت به الیاف، دانسیته، نوع و مقدار مواد استخراجی يامعایب چوب وبه خصوص با رطوبت تغییر می کند.

با تشکر از جناب حسینعلی و جناب اسدی.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 19:39  توسط گروه شیمی استان  | 

سوال :با افزودن نمک به آب ظرفیت گرمایی چه تغییری می کند؟

پاسخ:کم می شود .زیرا با افزودن نمک به آب، در زمان کمتری آب افزاش دما می دهدزیرا نیروهای بین ذرات سست می شود وظرفیت گرمایی کم می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 19:27  توسط گروه شیمی استان  | 

پرسش:شعاع اتمی.در یک دوره چگونه مورد بررسی قرار می گیرد؟

باسلام.علی رغم اینکه دریک تناوب ازچپ به راست شعاع کاهش می یابد ولی تو منابع شعاع هلیم رو بیشتر از هیدروژن گزارش دادند شعاع هليوم واندروالسي گزارش ميشه ولي براي هيدروژن كوالانسيه ما معمولا شعاع را تا هالوژن بررسي مي كنيم كمترين هالوژن بيشترين فلز قليايي.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم دی 1393ساعت 1:53  توسط گروه شیمی استان  | 

برای مشاهده اینجا را کلیک کنید.

+ نوشته شده در  شنبه ششم دی 1393ساعت 14:16  توسط گروه شیمی استان  | 

+ نوشته شده در  شنبه ششم دی 1393ساعت 14:4  توسط گروه شیمی استان  | 

عوامل موئثر بر انرژی یک اربیتال چیست؟

پاسخ :1- بار موئثر هسته کجاذبه هسته روی الکترون بیشتر شود انرژی اربیتال وتراز ها کاهش می یابد.

2-افزایش الکترون،موجب دافعه میان الکترون ها می شودوسطح انرژی افزایش می یابد.

3- الکترون های داخلی ،اثر پوششی الکترون های داخلی بیشتر شود جاذبه هسته روی الکترون های بیرونی کم تر می شود وسطح انرژی اربیتال های بیرونی افزایش می یابد.

4-شکل اوریبتال ،اوربیتال sتا نزدیک هسته نفوذ می کند.وجاذبه هسته روی آن بیشتر است.وسطح انرژی این اوربیتال کاهش می یابد.ولی در اربیتال p چگالی الکترون صفر است و به هسته نزدیک نیستند.در نتیجه سطح انرژی در p بالا می رود.در کل هر میزان نفوذ اوربیتال بیشتر باشد جاذبه هسته روی آن بیشتر می شودوسطح انرژی کم می شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 9:47  توسط گروه شیمی استان  | 

چرا در پرشدن الکترون­ها اول 4s پر شده و بعد 3d.  اما موقع یونش الکترون از 4s کنده می­شود؟
پاسخ:به علت سطح انرژی پایین تر 3dنسبت به 2s می باشد واین اختلاف انرژی با توجه به نفوذ الکترون های 4s به لایه های درونی می باشدکه موجب می شود زمان کوتاهی را در نزدیکی هسته با شندونمی توانند پوشش جدی برای 3dباشند.با افزایش بار موئثردر عناصر واسطه الکترون هایی که به 3d  می روند بار موئثر هسته را بیشتر احساس می کنند.به همین علت سطح انرژی 3d در عنصر های واسطه کاهش می یابد.
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 9:25  توسط گروه شیمی استان  | 

سوال :مخلوط کردن دومایع با چگالی یکسان که با هم واکنش ندهند ودر هم حل نشوند ،چه پیش می آید؟

پاسخ:چگالی از خواص شدتی ماده خالص می باشد.اگر دو مایع در هم حل نشوند دو فاز تشکیل خواهند داد.در نتیجه چگالی آنها بسیار جزیی تفاوت دارد. ممکن است در اندازه گیری چگالی آنها دقت ابزار اندازه گیری متفاوت بوده است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 11:16  توسط گروه شیمی استان  | 

گزارش مستندات ارسالی به گروه شیمی ،اینجا را کلیک کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 9:57  توسط گروه شیمی استان  | 

مطالب قدیمی‌تر